Kontakt

Světová medicína stručně

Vydavatel:
ADAMIRA s.r.o.
Lednická 550/34
690 06 Břeclav 6


IČO: 28284313 DIČ: CZ28284313
Tel: 725 543 078 e-mail: info@klim.cz

Ředitel redakce: MUDr. Adam Klimovič
Vedoucí redakčního týmu: doc. MUDr Ludmila Brunerová, Ph.D.
Grafické zpracování: MgA. Filip Hřiba

Časopis je zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem:
MK ČR E 16795

ISSN: 1803-8980

Předchozí čísla